Studio Taalwetenschap is een eenmanszaak van dr. Catharine Josephine (Karijn) Helsloot


Karijn Helsloot heeft Italiaanse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met Algemene Taalwetenschap en Taalfilosofie als bijvakken (doctoraal cum laude in 1988). Zij is in 1995 gepromoveerd op een model van de ritmische structuur van taal: binaire en ternaire patronen interageren met lexicale, (morpho)syntactische en semantisch-pragmatische taalkenmerken. De output van de zinsfonologie kent minimale en maximale metrische structuren, net als de fonologie van losse woorden.

Metrical Prosody. A Template-and-Constraint Approach to Phonological Phrasing in Italian.

HIL. ISBN 90-5569-012-0.


In 1996-7 werkte Karijn als postdoc aan de Heinrich Heine Universität in Düsseldorf, en gaf zij gastcolleges aan de Ben Gurion University in Be'er Sheva, Israël. Daarna was zij een aantal jaar gastonderzoeker en gastdocent bij het Instituut voor Fonetische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 heeft zij het bedrijf Studio Taalwetenschap opgericht.

Vanaf 2007 werkt zij voor het Ministerie van Defensie, bij het Defensie Inlichitingen en Veiligheidsinstituut. Van 2009 tot medio 2012 heeft zij vanuit de Bestuursstaf in Den Haag het defensietaalbeleid vormgegeven, wat heeft geresulteerd in het besluit tot oprichting van het Talencentrum Defensie, bij de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Over defensiespecifieke taalprogramma’s zoals Pashto voor Militairen en Dari voor Militairen kunt u via onderstaande mailaccounts contact opnemen.


Over de invloed van het Engels op het Nederlands en de rol van meertaligheid in een multiculturele samenleving, luister naar de politieke stellingname van Helsloot op AT5 in april 2013:

http://www.at5.nl/tv/de-stelling-van-amsterdam/aflevering/11961

Helsloot is sinds 2009 lid van de programmaraad van het Europees Platform, Internationaliseren in Onderwijs.

cjhelsloot@gmail.com

cj.helsloot@mindef.nl

Kazernestraat 29, 1018 CC Amsterdam | 020 639 0115 |
06 537 38 229