Databank Taalwetenschap

Taalwetenschappers die hun expertise willen aanwenden in projecten van Studio Taalwetenschap, zijn opgenomen in de Databank Taalwetenschap. De Databank bevat informatie over taalwetenschappelijke onderwerpen met daaraan gekoppeld de namen van specialisten. Wie voor kleine of grote projecten een taalkundige wil inschakelen, kan via Studio Taalwetenschap de juiste specialist vinden. Neem contact op via k.helsloot@studiotaalwetenschap.nl.