Doelgroepen

Studio Taalwetenschap richt zich op uiteenlopende doelgroepen: media, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, culturele verenigingen, overheidsinstellingen en bedrijven.
Men kan Studio Taalwetenschap inschakelen voor het ontwikkelen van plannen, het zoeken van een gespecialiseerde deskundige en voor het coördineren van projecten. In overleg met de klant wordt ieder project op maat ontwikkeld.

Voor taalwetenschappers is Studio Taalwetenschap een centrum van waaruit zij hun taalwetenschappelijke expertise actief naar buiten kunnen brengen. Projecten die buiten de reguliere onderzoekskanalen aandacht verdienen kunnen via Studio Taalwetenschap bekendheid krijgen. Plannen en suggesties worden in samenspraak uitgewerkt.