Klank van de Dag

Spellingsoefeningen voor het basisonderwijs

Auteurs: Karijn Helsloot (Studio Taalwetenschap) en Annemarie Vink (ABC)

ISBN 90 77121 07 2
© 2003 Advies en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs (ABC), Amsterdam.

Het boek bestaat uit lessen die zijn gemaakt als extra ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen. Er zijn korte, overzichtelijke lesjes gemaakt met steeds dezelfde opbouw. Per les komt een klinker aan bod. Eerst de lange klinkers, daarna de tweeklanken, en tot slot de korte klinkers. Per klank wordt het fonemisch bewustzijn geoefend: eerst klankonderscheiding, dan klankarticulatie en tot slot het schrijven van de klank.

Het boek kan hier besteld worden.