Studio Taalwetenschap

Studio Taalwetenschap is opgericht in 1999. Van 2003 tot en met 2010 zijn projecten en activiteiten uitgevoerd onder de paraplu van Stichting Studio Taalwetenschap. Vanaf 1 januari 2011 vallen de projecten en activiteiten weer onder de verantwoordelijkheid van Studio Taalwetenschap, de eenmanszaak van dr. Karijn Helsloot.

Studio Taalwetenschap heeft ten doel taalwetenschappelijke kennis te verspreiden door middel van het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van taal en taalwetenschap.